Cognitive Painting

Archive for the ‘Citadel’ Category

Shaders: Coat d’Arms vs Citadel

Posted by Cogni den 29. juli 2012


Shaderne ble påført 99% identiske bitz, ca like mye på hver, og så ble de satt på skrå slik som på bildet mens de tørket.
Som man ser av bildet så er Coat d’Arms’ Super Shader tynnere og flyter bedre enn Citadels, på godt og vondt.
Shaden blir en del jevnere med Coat d’Arms, men til gjengjeld trenger man noen ganger flere lag for å få liningen så tydelig som man ønsker.
Jeg foretrekker Coat d’Arms’ shader godt over Citadels.

Posted in Citadel, Coat D'Arms, Lining, Super Shader, Wash | Leave a Comment »